Magunkról

A MARTONVÁSÁRI FÚVÓSZENEI EGYESÜLET

A martonvásári fúvószenekar 2002 óta egyesületi formában mûködik. Az egyesület célja a Martonvásáron és környékén élõ fúvószenészek összefogása, mûködési feltételeinek biztosítása és javítása, az eszközök bõvítése. Az egyesület további fontos tevékenysége a zenekar fellépéseinek, zenei táboroknak és utazásoknak a szervezése, ill. ehhez kapcsolódóan a régi hagyományok felélesztése és ápolása.

A közös zenekari próbák mellett szükség szerint szólampróbákat tartunk, melyeket képesítéssel rendelkezõ zeneoktatók vezetnek. A hagyományõrzés, a kulturális tevékenység keretében helyi és környékbeli szinten a fúvószenekari koncertek – évente mintegy 10 darab – biztosítják, hogy zenénk minél szélesebb kör számára juthasson el. Repertoárunkban megtalálhatók magyar indulók, komolyzenei, filmzenei és könnyûzenei átiratok. Nemzetközi kapcsolataink révén az elmúlt évtizedben többször szerepeltünk Németországban, Franciaországban és Lengyelországban.

A MAI FÚVÓSZENEKAR MEGALAKULÁSA

A fúvószenekar megalakulásakor nagyon sok múlt a zeneiskola tanárain, akik a zenetanuló gyerekekkel megszerettették a kamarazenélést, és ösztönözték õket arra, hogy az együtt zenélés ezen formáját válasszák. A fuvola tanszakon Bányai Irén, klarinéton Kõváriné Láng Hedvig, trombitán pedig Sztára György, majd késõbb Kovács Tamás tett nagyon sokat a zenekaros „alapanyag” kineveléséért. Az eleinte lassan elinduló zenekari élet egyre jobban felpörgött, ahogy az újabb zenetanulóknak már egy kész, együtt zenélõ csapat mutatta a példát, hogy milyen jó együtt zenélni.

A fúvószenekar 1993/94-ben indult útjára, a régi hagyományok felélesztése céljából Sztára György vezetésével. Az õ helyét 1995-tõl Kovács Tamás vette át, akinek szárnyai alatt a zenekar szépen fejlõdött, egyre több zenészt toborozva soraiba. A zenekar a zeneiskola nyári táborainak rendszeres látogatójává vált, és piros egyenzakóban büszkén menetelve sokáig elmaradhatatlan volt a néptáncosok õszi szüreti felvonulásáról is. A zeneiskola által minden évben megrendezett karácsonyi koncert és a tavaszi néptáncgála, valamint a Martonvásári Napok nyári rendezvényei is rendszeresen fellépõi között tudhatta a fúvósokat.

A több vidéki meghíváson kívül a gyerekcipõit lassan kinövõ zenekar lehetõséget kapott, hogy Martonvásár testvérvárosaiban, a franciaországi Saint-Avertinben és a németországi Baienfurtban is megmutathassa tudását.

AZ ÚJJÁALAKULT ZENEKAR

2003-ra a korábbi zenekar tagjai közül sokan az együtt zenélést és a közös élményeket soha nem feledve búcsút mondtak a zenekarnak – többen eddigre már dolgoztak, vagy egyetemi tanulmányaik miatt nem maradt idejük a próbákra. A zenekar ekkor a sok fiatal zenész miatt a Csipet Csapat becenevet kapta. 2004-ben a Saint-Avertin-i utazás alkalmával néhány régi tag visszatérésével ismét kicsit kibõvült a zenekar és az õszi Orbán-napi koncert a martonvásári szõlõhegyen szintén emlékezetes maradt.

A régi tagok közül egyre többen próbáltak meg visszajárni a zenekarba, ahányszor csak idejük engedte. 2006-ban ismét Martonvásár adott otthont a hármas zenekari találkozónak, ez újabb motivációt jelentett a zenészeknek, így a régi és új tagokkal, valamint a Mûvészeti Iskola zenetanáraival és tanítványaival együtt egy komoly társaság fogadhatta a külföldi testvérzenekarokat. A Csipet Csapat irányítását és a trombita tanszakot 2007 szeptemberétõl Buxbaum Bernadett vette át Kovács Tamástól, és lelkesen vezette tovább a zenekart, akik szép koncerteket adtak a karácsony és a tavaszi néptáncgálák alkalmával. 2009-tõl a karmesteri pálcát a zenekar korábbi klarinétosa, Pfiffer Zsuzsanna vette át, aki már évek óta klarinétot tanított a zeneiskolában, és növendékeit is lelkesen buzdította a zenekari szereplésre.

2009 áprilisában Baienfurtba látogattunk, ahol a zenekar megerõsödve és megújulva állhatott színpadra a német és francia testvértelepülések zenekaraival. A zenekar a hazatérést követõen további meghívásokat kapott, és a külföldi siker, ill. a helyi szereplések hatására további tagok csatlakoztak. Májusban retro majálison fújt a csapat, a hónap végén pedig a táncgálán vett részt, nyáron a koncertek sora augusztus 20-án Tordason folytatódott. Õsszel a szüreti mulatságon csendült fel a fúvószene ismét, ezt követõen pedig kezdetét vette a felkészülés a decemberi adventi koncertre. A zenekar a mozgalmas év záróakkordjaként december 5-én rendezte meg hagyományteremtõ adventi koncertjét. A rendezvényre több mint 300 fõs hallgatóság gyûlt össze. A kétórás program végeztével, amelynek során bemutatásra került az egyesület új vezetõsége is, megvendégeltük a hallgatóságot.

A koncerten meghirdetésre került az úgynevezett "Mentor program", melynek lényege, hogy az egyesület mûködésének elõsegítésébe magánszemélyek és vállalkozók kerülnek bevonásra. A 2010-es évben 14 mentor vállalta, hogy támogatja a zenekar kottatárának bõvítését, ezzel lehetõvé téve, hogy a következõ években teljesen megújuljon és kibõvüljön a repertoár.

A 2010. év szintén bõvelkedett koncertekben és egyéb programokban. Februárban ugyancsak hagyományteremtõ szándékkal kerültmegrendezésre a farsangi koncert, ahol a jó hangulatról a zene mellett a zenészek vidám jelmezversenye is gondoskodott. Az év során több falunapon is fellépett a zenekar, többek között Kõszárhegyen, Tordason és Abán, ahol a Martonvásári Önkormányzat pályázatán nyert összegbõl vásárolt menetkottatartók segítségével fúvószenei felvonuláson is felcsendültek az indulók. Felejthetetlen élménnyel gazdagodhattak a zenészek a nyár során megrendezésre került Magyar Nap alkalmával Szabadszálláson egy tanyán és a martonvásári fõzõversenyen, ahol a martonvásári civil szervezetek mérhették össze fõzõtudományukat. A 2009-ben életre hívott adventi évzáró koncertet 2010-ben hasonló sikerrel rendezte meg a zenekar, ahol a hallgatóság a múlt eseményei mellett a jövõbeli terveket is megismerhette.